Jouni Lehikoinen (s. 1961) on vihitty papiksi vuonna 1984. Hän aloitti pappisuransa Mikaelinseurakunnan nuorisopappina, toimi sen jälkeen Karinaisten kirkkoherrana, Paimion kirkkoherrana ja vuodesta 2003 alkaen Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana. Rovastin arvon Lehikoinen sai vuonna 2016. Jouni Lehikoisella on useita luottamustoimia (mm. Paimion kaupunginhallitus 2004-2007, Paimion kaupunginvaltuusto 2004-). Hänet valittiiin myös positiivisimmaksi turkulaiseksi vuonna 2015. Lehikoinen on naimisissa ja hänellä on viisi lasta.

Jouni Lehikoinen on koko työuransa ajan kehittänyt uusia työmuotoja kuten mopokerho, papit baanalla, seurakuntalaisten kutsuminen luistelemaan, muuttajien kutsutilaisuudet…Jouni on tukenut turvapaikanhakijoita ja organisoinut tiimeineen maahanmuuttajien kotiutumista Turkuun ja seurakuntaan. Mikaelinkirkko on hänen kirkkoherra-aikanaan tullut tutuksi monista uusista ja uudenlaisista tilaisuuksista, kuten keskusteluilloista, erikoismessuista (dance, pop, hevi jne.) ja konserteista.

Lehikoisen mukaan valittavan piispan täytyy nähdä kuinka kirkon on uudistuttava, mutta luotettava sanomaansa. Piispan on pystyttävä toimimaan monissa ympäristöissä ja laitettava itsensä likoon: keskustellen, haastaen ja kommentoiden. Hengellisen elämän monimuotoisuus ja seurakuntien toiminnan tuntemus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä piispan työkenttiä - hallinnon sijaan piispa luo edellytyksiä ja arvostaa yhteisöjä ja yhteistyötä.

Jouni Lehikoisella on merkittävä kirkkoherrakokemus pienestä, keskisuuresta ja suuresta seurakunnasta. Jouni Lehikoisen laaja tukiryhmä näkee, että Jounilla on vahvasti näyttöä uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisestä. Häntä pidetään sydämellisenä, dynaamisena johtajajana, joka on esimerkillään inspiroinut seurakuntalaisia ja motivoinut työntekijöitä. Hänellä on rohkeutta tarttua haasteisiin, mutta myös toimia paimenena laajanäkemyksellisellä ja yhteyttä rakentavalla työotteellaan.