KIRKON UUDISTUS

Kirkon on uskallettava olla kirkko, jonka sanoma kantaa. Kirkko on olemassa merkityksellisenä osana ihmisten elämää niin kauan kuin kirkko luottaa sanomaansa. Kirkossa on 2020-luvulla päästävä varmistelemisen ja vaikenemisen kulttuurista ja luotava aktiivisesti uusia toimintamalleja. Huomispäivän kirkon rakentaminen on sekä sisäistä rakentamista että ulospäin rakentamista.

KIRKKO KANSAN KESKELLE

Piispan on toimittava toiminnan mahdollistajana, joka näyttää työssään esimerkkiä ja antaa rohkaisua ja luottamusta jalkautumalla virastostaan kansan keskelle. Tämän päivän kirkon on ymmärrettävä nyt elettävää aikaa ja sen kieltä ja haasteita. Tämän päivän kirkon on puhuttava ymmärrettävillä sanoilla ja tunnistettavilla käsitteillä. Kirkko on kansan keskellä vasta, kun kirkossa panostetaan ihmisten kohtaamiseen mitä erilaisimmilla areenoilla. Niin kirkon kuin piispankin on uskaltauduttava mukavuusalueensa ulkopuolelle

ROHKEASTI KESKUSTELEVA KIRKKO

Kirkko menestyy kun keskusteluun annetaan oikea ja elävä mahdollisuus. Vain kun piispa puhuu ajan kielellä ja käy dialogia erilaisten ihmisten kanssa, voi hän saada kirkon sanomaa eteenpäin. Rohkeasti keskustelevassa kirkossa piispa uskaltaa haastaa ja tarttua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin ja näin näyttää esimerkkiä. Keskustelevan kirkon ulottuvuus ja suunta on siltojen rakentamisessa - ei vastakkainasettelussa. Rohkeasti keskusteleva kirkko perustelee uskonsa ja olemassaolonsa.

PIISPA PAIMENENA JA KAITSIJANA

Piispan virka on hengellisen johtajan ja paimenen virka, ei hallintokoneiston. Piispa antaa aikaa seurakunnilleen ja tahtoa seurakuntien työn edistämiseen. Piispa kantaa vastuun ja uskaltaa laittaa kroppaa likoon tiukoissa tilanteissa. Piispa ymmärtää ja arvostaa monimuotoista hengellistä elämää ja suurta rikkautta. Piispan tehtävänä on olla paimen niin maan hiljaisille kuin aktiiveillekin, herättää luottamusta ja toivoa kirkon laajassa jäsenistössä. Hyvä piispa tuntee paikallisseurakuntien työn sekä arjessa ja juhlassa että maalla ja kaupungissa.

VOIMAVARAT TOIMINTAAN – EI HALLINNOINTIIN

Piispan on tärkeää nähdä kaiken hengellisen työn merkitys ja luoda sille menestyksen edellytyksiä. Piispa on keskeisessä roolissa byrokratisoituvan kirkon purkamisessa ja luottamuksen kirkon rakentamisessa. Piispa arvostaa yhteisöjä ja yhteistyökumppaneita. Hallinnon monimutkaistamisen sijasta piispa keskittyy tasokkaaseen ja tavoittavaan kirkon viestintään ja tämän päivän haasteisiin vastaamiseen.